Fitness Center

ฟิตและสุขภาพดีได้ตลอดที่ฟิตเนสเซ็นเตอร์ของเราที่มีอุปกรณ์ออกกำลังกายเพียบพร้อม และสนุกกับการออกกำลังกายพร้อมกับชมวิวของเขตนาเกลือซึ่งเป็นที่ตั้งของปราสาทสัจธรรมและพื้นที่ชุมชนคนพื้นบ้านอาศัยอยู่

เวลาทำการ: เปิดตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน